Att tänka på vid val av ny företagsbil

Överväganden vid val av ny företagsbil

Att välja rätt företagsbil är en kritisk fråga för många företag – inte minst 2024 när det finns många osäkra faktorer att ta hänsyn till. Valet påverkar inte bara den dagliga verksamheten utan också kostnaderna, miljöpåverkan och företagets image gentemot kunder och konkurrenter. Vi på tjanstebil.se erbjuder råd och vägledning för företag som står inför denna viktiga beslut. Här följer en berättelse om hur Västra Götalands Tak, ett företag som specialiserar sig på takbyte och är verksamma bland annat som takläggare i Borås, resonerade kring valet mellan elbilar och traditionella bensin- och dieselbilar.

Valet av företagsbil

Västra Götalands Tak ett välrenommerat takläggarföretag i Borås, befann sig nyligen i en situation där deras befintliga fordonsflotta behövde uppdateras. Företaget står inför valet att antingen investera i nya elbilar eller fortsätta med traditionella diesel- och bensindrivna fordon. Beslutet skulle påverka deras verksamhet avsevärt, inte bara ekonomiskt utan även miljömässigt.

Elbilar: fördelar och utmaningar

Fördelar med elbilar:

 • Miljövänlighet: Elbilar producerar inga direkta utsläpp, vilket gör dem till ett utmärkt val för företag som vill minska sitt koldioxidavtryck och bidra till en grönare miljö.
 • Lägre driftkostnader: Elbilar har generellt lägre driftskostnader eftersom elektricitet är billigare än bensin och diesel, och elbilar kräver mindre underhåll.
 • Image: Att använda elbilar kan förbättra företagets image som en miljömedveten och framtidsinriktad verksamhet.

Utmaningar med elbilar:

 • Initiala Kostnader: Elbilar är ofta dyrare i inköp än traditionella fordon.
 • Laddinfrastruktur: Det krävs tillgång till pålitliga laddningsstationer, vilket kan vara en begränsning beroende på var företaget är verksamt.
 • Räckvidd: Trots att räckvidden för elbilar förbättras, kan den fortfarande vara en utmaning för företag som behöver resa långa sträckor.

Diesel- och bensinbilar: fördelar och utmaningar

Fördelar med diesel- och bensinbilar:

 • Kostnadseffektivitet: Lägre initiala inköpskostnader jämfört med elbilar.
 • Infrastrukturell fördel: Omfattande nätverk av tankstationer som gör det enkelt att snabbt fylla på bränsle.
 • Räckvidd: Diesel- och bensinbilar har ofta längre räckvidd mellan tankningar, vilket kan vara fördelaktigt för långdistanskörning.

Utmaningar med diesel- och bensinbilar:

 • Miljöpåverkan: Högre koldioxidutsläpp och negativ miljöpåverkan jämfört med elbilar.
 • Driftskostnader: Högre driftskostnader på grund av högre bränslepriser och mer frekvent underhåll.

Beslutet: en blandad fordonsflotta för framtiden

Efter att ha vägt fördelar och utmaningar med både elbilar och traditionella fordon, beslutade vgtak.se att investera i en blandad fordonsflotta. Genom att inkludera både elbilar och effektiva dieselbilar kunde de balansera mellan hållbarhet och praktiska behov.

Elbilar skulle användas för kortare resor inom staden och för uppdrag som kunde dra nytta av tysta och utsläppsfria fordon. Dieselbilar skulle fortsätta användas för längre resor och tunga uppdrag där räckvidd och omedelbar bränslepåfyllning var kritiskt.

Ett komplext beslut

Valet av företagsbil är ett komplext beslut som involverar både praktiska och strategiska överväganden och vi förstår vikten av att göra korrekta beslut som passar företagets specifika behov, både idag och i framtiden. Västra Götalands Tak’s val att gå med en blandad fordonsflotta visar på en flexibel och framtidsinriktad strategi som kan och bör inspirera andra företag att hitta den rätta balansen mellan hållbarhet och funktionalitet i sin bilpark.

Kontakta oss för mer information och råd om hur du kan optimera din företagsflotta och fatta beslut som stödjer både din verksamhet och miljön.