Allt om leasing

Leasingbegrepp

Viktiga begrepp och definitioner som man bör känna till kring leasing. Vi guidar dig igenom begreppen på ett enkelt sätt. Ni finner även mer detaljerade uppgifter från myndigheter, lagstiftning, rådgivare mm.

car, audi, auto-604019.jpg

Bilförmån

När en anställd får använda sin arbetsgivares bil privat så är det en förmån och bilen betraktas som förmånsbil. Förmånen är då skattepliktig, några undantag finns. Arbetsgivaren skall då betala arbetsgivaravgifter och i de flesta fall göra skatteavdrag på förmånen.

Förenklat om förmånsbil:

Bil som används privat mindre än 10 ggr per år och körsträckan är kortare än 100 mil skall inte förmånsbeskattas. Över denna gräns skall bilen beskattas i enlighet med skatteverkets regler. Kör man mer än 3000 mil i tjänsten om året så betalar man bara 75% av förmånsvärdet. Du får också  reducering av förmånsvärdet för miljöbilar.

Drivmedel som företaget betalar för din privatkörning skall även den förmånsbeskattas. Det samma gäller om arbetsgivare betalar parkering i anslutning till bostaden eller parkering vid privat körning. Ingen förmån utgår dock för parkering i anslutning till arbetsplatsen.

Mer i detaljer och hur man beräknar finner ni på denna länk till 

Bonus malus

Denna nya fordonsskatt trädde ikraft 1 Juli 2018 där man kan få upp till 60 000 kronor i bonus. Mer om detta kan du läsa på transportstyrelsen, frågor och svar om supermiljöbilar

 

Vad innebär Finansiell leasing

Finansiell leasing innebär att du får hjälp med finansieringen av bilen genom ett leasing upplägg. Det innebär oftast att man sätter en kontantinsats (Första förhöjd hyra) för att få ner månadskostnaden. Storleken på den första förhöjda hyran brukar vara 20%, viktigt att den inte är för hög då det kan innebära att möjligheten att få tillbaka moms förvinner. Vi rekommenderar att man alltid konsulterar med sin revisor om man vill sätta mer än 20%. Restvärdet på finansieringen sätts utifrån hur långt man kör och vad man med säkerhet kan anta att man får ut för bilen vid en försäljning, detta gör man i samråd med sin leasing givare. Oftast tar man lite höjd i restvärdet så det blir ett överskott mot försäljningspriset. Ett något lägre restvärde innebär en marginellt högre månadskostnad men är samtidigt ett sätt att ”amortera” snabbare. Överskottet som uppstår mellan försäljningspris och restvärde är företagets pengar och används då oftast som del i nästa leasingbils första förhöjda avgift. Visa moment som oftast förknippas med operationell leasing kan ingå i en finansiell leasing så som försäkring, service avtal mm.

Fördelar:

 • Lägre månadskostnader, främst genom att man sätter förstaförhöjdhyra
 • Lägre totalkostnad generellt
 • Rätt till övervärden

Nackdelar

 • Binder mer kapital

Vad innebär Operationell leasing

Vid operationell leasing så betalar man bara en hyra för den avtalade tiden, oftast 36 månader. I den hyran ingår då försäkringar service mm. Sträckan ni får köra med bilen är begränsad i kontaktat och om den överskrids så tillkommer extra kostnader för den överskjutande delen. regleras oftast då i samband med återlämnandet av bilen. I en operationell leasing krävs ingen kontantinsats ej heller skall man reglera restvärdet. Enkelt utryckt kan man säga att det är fråga om en långtidshyra.

Fördelar:

 • Binder mindre kapital
 • Enkelt

Nackdelar

 • Ingen rätt till övervärden
 • Högre totalkostnad generellt
 • Kan bli dyrt om man kör mer än avtalet anger
 • Begränsar oftast bil- och utrustningsval

Finansiell vs operationell leasing

Förenklat så kan man säga följande om man vill ha låga kostnader för sin bilpark så väljer man finansiell leasing och då gärna med en aktör som kan hjälpa till med andra bra moment som är förknippat med enkelheten i operationell leasing så som försäkring, avyttrings hjälp, serviceavtal. Detta kommer att kräva lite mer arbete för leasing tagaren än ett operationellt upplägg men det finns flera lösningar som kan underlätta detta på marknaden.

Vill man däremot ha kostnadskontroll utifrån exakta budgetar och man har en mycket stor mängd bilar och vill säkerställa funktionen på bilflottan så är operationell leasing att föredra. Det kan också varas smidigt på bolag med strikta bilpolicy för de anställda då man då kan ge de anställda ett mindre antal bilmodeller att förhålla sig till.

Leasing

Är en hyra av lös egendom, där man har nyttjanderätt, men inte äganderätt. Finansiella leasingavtal har ett förutbestämt restvärde som skall lösas och i de flesta fall en första förhöjd hyra. Operationell leasing saknar ofta första förhöjd hyra och har ingen skyldighet att lösa till restvärdet utan bilen återlämnas till leasing givaren.

Bonus Malus träde i kraft 2018-07-01, vad innebär det?

Bonus delen i Bonus Malus är stöd genom klimatbonus när man köper hybrid, gas eller elbil och beloppet är för närvarande mellan 10 000kr till 60 000kr och styrs av C02-utsläppets storlek.

Malus delen är höjd skatt för de bilar som är över 95 gram Co2. Man kan sammanställa det enligt följande.

 • Grundskattebelopp för alla fordon 360 kr/år

 • Dieselbilar har extra miljötillägg på 250 kr/år plus en bränslefaktor kostnad på 13,52 kr/gram

 • 95 gram – 140 gram kostar 82 kr/gram

 • Över 140 kostar det 107 kr/gram

 • Förmånsvärdena kommer även de att påverkas pga av höjd fordonskatt

2020-01-01 trädde ny mätmetod för Co2 som heter WLTP som bättre skall spegla verkligheten, Sedan skall den omräknas till en modell som heter NEDC Corr. Samtliga bilar som säljs från 2018-09-01 anger utsläpp i NEDC Corr. Tänk på att större hjul påverkar detta tal.

Co2

Bensin

Diesel

130gr

+2 442kr/år

3 134kr/år

140gr

+3 042kr/år

3 568kr/år

150gr

+3 892kr/år

4 251kr/år