Guider & Tips

Tips & Trix

Är du en av dem som kör med sommardäck för länge? Vad gäller för dubbdäck och hur funkar allround däcken? Visste du att det sker 45 000 viltolyckor om året? Hur reser man säkert med hund? Läs mer om allt detta nedan…

mercedes-benz, car, white-841465.jpg

Sommardäck på vinterväglag är vanligt och farligt – byt till vinterdäck i tid

Mer än var sjätte bilist i Sverige säger att hen ibland kör med sommardäck på vinterväglag enligt en undersökning från If. Det är farligt och många hamnar i diket i onödan när blixthalkan kommer. Det lönar sig att vara förberedd.

För att köra tryggt på vinterväglag gäller det att alltid ha däck som är anpassade efter årstiden.

– Bildäcken är avgörande för din och andras trafiksäkerhet. Däcken ska ge ett bra väggrepp, ha rätt mönsterdjup och lufttryck. Många olyckor skulle kunna undvikas om alla körde med bra däck. Se till att kontrollera mönsterdjupet i god tid innan du byter däck och att däcken har rätt lufttryck. Alla vinterdäck behöver vara godkända och de ska ha en E-märkning. Glöm heller inte att kolla att reservhjulet också har rätt mönsterdjup och lufttryck, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Mönsterdjupet på vinterdäck ska enligt lag vara minst tre millimeter.

– Men helst ska det vara lite mer än så. Runt fem millimeter och uppåt är att rekommendera. Många däck har en liten slitageindikator på utsidan av gummit som man kan hålla koll på, säger Johan Granholm.

Däckvanorna kan förbättras

En undersökning från If visar att en av fem bilister väntar till och med den sista tillåtna dagen för att byta till vinterdäck. Bara en av tre följer rekommendationen om att låta vädret avgöra när det är dags för bytet. Och mer än var sjätte svensk svarar att de ibland kör med sommardäck i snöväder. Fem procent svarar att de gör det ofta.

Vad gäller dubbdäck så brukar nästan sex av tio använda dem medan en av tre bilister kör med odubbade vinterdäck, så kallade friktionsdäck. Nästan en av tio kör med allrounddäck (året runt-däck).

Lufttrycket måste vara korrekt

De allra flesta bensinstationer i Sverige har en lufttrycksmätare på plats så att du själv kan kontrollera däcken när du vill.

– Ett för lågt lufttryck ökar risken att du vid en plötslig undanmanöver tappar kontrollen över bilen, till exempel om du behöver väja för ett rådjur, och det förlänger bromssträckan. Dessutom drar bilen mer bränsle och el och däcken slits snabbare. Man kan säga att däckets livslängd halveras om man kör med ett lufttryck på 70 procent av det rekommenderade, säger Johan Granholm.

Då är det dags att byta däck

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute. Och från och med den 1 oktober har du laglig rätt att sätta på dubbdäcken. Senast den 15 april måste du återigen ta bort bilens dubbdäck. Men om det är snö och is på vägen får du köra med dubbdäck tills snön och isen försvinner, det är alltså den aktuella väderleken som avgör.

Du får därmed använda dubbdäck mellan den 1 oktober och den 15 april, eller om väglaget kräver det. Det absolut viktigaste är att däcken ska vara anpassade till de omständigheter som råder.

Definitionen vinterväglag betyder att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Det är polisen som avgör om det råder vinterväglag på platsen där du är.

Den viktiga kontrollen efter däckbytet

När du bytt till vinterdäck själv eller på verkstad är det viktigt att efterdra hjulmuttrarna efter att du kört 10-15 kilometer för att vara säker på att hjulen sitter kvar. I värsta fall kan vibrationer får hjulmuttrarna att lossna efter ett hjulbyte vilket kan leda till en farlig situation för dig och dina medtrafikanter.

Att köpa ett fälgkors att ha i bilen är en billig försäkring då det finns bilar idag som inte har en medföljande verktygssats. Fälgkors kostar från cirka 80 kr och uppåt.

Dubbdäck är inte tillåtna överallt

Varje kommun har möjlighet att meddela förbud mot trafik med bilar som har dubbdäck på särskilda vägar eller vägsträckor.

I Göteborg, Stockholm och Uppsala är det förbjudet med dubbdäck på vissa gator.

• Göteborg – Friggagatan och Odinsgatan.
• Stockholm – Fleminggatan, Hornsgatan och en del av Kungsgatan.
• Uppsala – Kungsgatan mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan, Vaksalagatan mellan Storgatan och Kungsgatan.

Kontrollera med din kommun vad som gäller där du brukar köra.

Många nya elbilsägare – lär känna bilen inför vintern

Antalet elbilar har ökat ordentligt i Sverige de senaste åren, det tredje kvartalet 2021 fanns cirka 91 400 stycken. Samma period fem år tidigare (2016) var elbilarna omkring 6 700 stycken, de är därmed cirka 13 gånger vanligare nu. I samband med att många svenskar blir elbilsförare för första gången är det smart att lära känna bilen som inte riktigt fungerar som en bensinbil under vintermånaderna. Till exempel tappar elbilars batterier en del i kapacitet vid låga temperaturer, vilket påverkar räckvidden.

Något sämre räckvidd – skaffa smarta rutiner

Givet hur kraftfulla batterierna är i dagens elbilar finns dock inga skäl att oroa sig över att elbilen inte skulle vara anpassad för vintervädret som finns i Sverige, enligt Johan Granholm:

– Till och med majoriteten av dem som arbetspendlar skulle klara sig bra med räckvidden hos en normal elbil, det vill säga 20 till 45 mil. En förare som har en normal arbetspendling på cirka 3 till 4 mil per dag skulle klara sig med att ladda den en eller två gånger i veckan på sin höjd. Och det oavsett den minskning av räckvidden som kommer av de låga temperaturer vi ser under delar av vintern, säger han.

Exakt hur mycket batteriet och räckvidden påverkas skiljer sig från bil till bil. Det kan därför vara bra att bekanta sig med hur den egna bilens räckvidd påverkas av vinterväder, körstil och laddningsrutiner.

– Om du parkerar utomhus är det bra att alltid ansluta bilen till laddaren så att du kan förvärma bilen och batteriet innan avfärd, då maximeras räckvidden. Bilen har också en räckviddsmätare som är bra att följa när du kör för då kan du planera ditt nästa laddstopp. Ett tips är att inte vänta med att ladda tills du bara har 5 procent kvar, utan planera in laddstoppen när du har omkring 20 till 30 procent kvar, då behöver du inte ladda lika länge varje gång, säger Johan Granholm.

Om undersökningen
Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 007 respondenter från ett flertal onlinepaneler 15-16 oktober 2020. 722 personer hade en eller flera bilar i hushållet. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Syno International har 55 anställda på 12 kontor världen över som samlar in och hanterar data kring konsumenter för ledande företag och organisationer

Varning för vilt

Flest olyckor, över 45 000 förra året, sker vid kollisioner med rådjur men de allvarligaste olyckorna sker i krockar med älg och vildsvin. Olyckor med älg ligger på en stabil nivå, cirka 4 600 per år, medan kollisioner med vildsvin har ökat betydligt under de senaste fem åren och ligger på drygt 7000 olyckor per år.

Vildsvinsolyckor kan få allvarliga konsekvenser, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige. De flesta olyckor äger rum under perioden oktober–januari. Vildsvinen är aktiva under nätterna, det gör dem svåra att upptäcka.

Antalet viltolyckor var något lägre under 2020 än under 2018–2019, 61 000 olyckor mot cirka 64 000 under de föregående två åren. Jämför man med 2015 är dock ökningen markant, då skedde drygt 48 000 viltolyckor.

Under 2020 minskade resandet på de svenska vägarna kraftigt mot föregående år och var nere på samma nivå som 2014.

Tittar man på statistiken hittills i år kan man se att antalet viltolyckor har ökat i nästan hela landet jämfört med förra året. I vissa län är ökningen över 30 procent: Gotland (37 procent), Västerbotten (33) och Dalarna (30).

– Det inhemska resandet har ökat nu igen när pandemi-restriktionerna har lättat. Som bilförare behöver man vara särskilt uppmärksam i gryning och skymning när viltet är aktivt. Vidga synfältet mot vägkanterna och titta efter ögonreflexer. Vilda djurs ögon reflekteras bra i bilens strålkastarljus. Tänk också på att om ett djur går upp på vägen, följer ofta fler efter, säger Heléne Lilja.

Flest viltolyckor sker i Västra Götaland (9 641) där rådjursolyckor är vanligast, antalet ligger högt under perioden maj–november.

I Skåne har antalet olyckor ökat sedan 2019, och ligger på samma nivå som 2018 med drygt 6 500 olyckor. Även här är rådjursolyckor vanligast men kollisioner med vildsvin ligger högt (1 186).

Stockholm ligger som trea med drygt 5 300 olyckor, något lägre än 2019 men högre än 2018. Rådjursolyckorna står för majoriteten, med vildsvin som god tvåa (680).

– Från M Sveriges sida har vi sedan tidigare år pekat ut ett antal åtgärder som kan förhindra viltolyckor, säger Heléne Lilja. Det är oerhört viktigt att fler viltstängsel sätts upp. Vägarnas sidoområden behöver röjas, minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna. Det finns teknik för aktiv viltvarning och viltslussar eller säkra viltpassager som behöver användas i större utsträckning än idag. Och slutligen krävs ökad jakt för att begränsa viltolyckorna i trafiken.

Så minskar du risken att krocka med vilt

 • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
 • Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
 • Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
 • Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
 • Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

Detta gäller vid viltolycka

 • Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
 • Märk ut platsen där olyckan har skett.
 • Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
 • Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.

Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten

Säker bilresa med hund eller katt

Ett återkommande ämne varje sommar är hur hunden eller katten på bästa sätt kan följa med i bilen på semesterresan. M Sverige ger här några tips och vill betona att man aldrig ska lämna husdjuret i bilen en varm dag.

Under bilresan ska djur alltid sitta i bur eller vara kopplade med bilsele (hund). Även en liten hund på sex kilo får en krockvikt på 240 kilo vid krock i 50 km/h. Det innebär en stor risk inte bara för hunden utan också för övriga passagerare.

Under transporten ska hunden/katten få vatten minst var sjätte timme. Hunden ska rastas minst lika ofta. Om en katt reser i mer än 6 timmar bör den ha en bur med sanitetslåda eller motsvarande. Djuret ska placeras så att det får god ventilation och skugga.

Transport i kombibilar

Du får transportera hunden/katten i kombiutrymmet om du har god uppsikt över den under hela transporten. En krocktestad bur är bäst. Vid en krock bakifrån riskerar en allt för rigid bur att trycka sönder baksätets låsmekanism och skada baksätespassagerarna. Buren ska fixeras i bilen antingen med hjälp av bilens lastsurrningsöglor eller med andra spännanordningar.

Lastrumsavskiljare (nät eller galler mellan bagageutrymme och passagerarutrymme) är en fungerande lösning för större hundar. Det blir i praktiken en enklare form av bur.

Transport i andra bilar

Bur i baksätet kan fungera. Att förankra den är en utmaning. Använd bilens isofixöglor och spännband som täcker öglans hela bredd. Fixera ordentligt så att buren inte kasar i sidled. Isofix tål max 18 kilo.

Bilbältet kan också användas men måste då fixeras mot buren på något vis för att inte kasa vid krock.

Hundbilsele är ett alternativ till bur. Fäst den i säkerhetsbältet. Selar finns i olika storlekar för att passa olika raser.

Katter mår oftast bättre av att sitta i liten bur. Det finns burar med fästen för säkerhetsbältet.

Burens utformning

Hund måste minst ha följande utrymme i buren:

Längd: hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,10.

Bredd: hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.

Höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

En transportbur för katt ska ha minst följande mått:

Längd: 0,5 meter

Bredd: 0,3 meter

Höjd: 0,35 meter

En bur för transport av katt ska dessutom vara anpassad till djurets storlek och ha ett minsta golvutrymme på 0,15 kvadratmeter per djur.

Lämna aldrig ett djur i en varm bil

Du får inte lämna hunden/katten utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under –5°C. En hund får inte lämnas mer än tre timmar i bilen. Temperaturen i en parkerad bil stiger snabbt upp till 50 grader en normal sommardag. Bilen blir en dödsfälla för ditt husdjur.

Klockslag          Temp ute         väderlek           Temp i bil

08.30                  +22 °C                sol                       +23 °C

09.30                  +22 °C                sol                       +38 °C

10.30                  +25 °C                sol                       +47 °C

11.30                  +26 °C                sol                       +50 °C

12.30                  +27 °C                sol                       +52 °C

Källa: Svenska Kennelklubben

Får jag ingripa om jag ser en hund i stillastående bil i värmen?

1. Står bilen utanför ett varuhus/butik eller liknande, ta registreringsnumret och be personal ropa ut i högtalare och söka ägare.

2. Kontakta Transportstyrelsen för ägaruppgifter: Skicka sms med registreringsnummer till nummer 72503. En kort stund därefter får du ett svars-sms med information om fordonet samt ägarens namn. Tjänsten är avgiftsbelagd och kostar 3 kronor per skickat sms (teleoperatörens avgifter tillkommer).

Slå sönder rutan i nödfall

Rekommenderade åtgärder från polisen.se:

 • försök hitta ägaren av bilen
 • kontakta polisen, ring 112
 • notera registreringsnummer
 • notera klockslag och tidpunkter
 • notera hur det är med ventilation och lufttillförsel

i nödfall krossa rutan (om möjligt, se till att ha ett vittne)