Miljö

Bonus Malus träde i kraft 2018-07-01, vad innebär det?

Bonus delen i Bonus Malus är stöd genom klimatbonus när man köper hybrd, gas eller elbil och beloppet är för närvarande mellan 10 000kr till 60 000kr och styrs av C02-utsläppets storlek.


Hur farliga är avgaserna från biogasbilar?

Hur farliga är avgaserna från biogasbilar?

Miljöorganisationen Transport & Environment har publicerat en rapport där de hävdar att partikelutsläppen från gasfordon kan vara hälsofarliga. De drar slutsatsen att satsningar på biogas därför bör avbrytas. Gröna Bilister håller inte alls med.