Miljö

Risk för dikeskörning för klimatpolitiken

Var tredje bil som registrerades under 2020 var en laddbar bil. Sverige tillhör de länder där utvecklingen går fortast, vi är bäst i EU och på en tredje plats i världen när det gäller andelen laddbara bilar. Tyvärr ser vi att den positiva utveckling nu kommer att bromsas upp på grund av de förändringar som införs under våren. Det finns därmed en stor risk att vi inte når våra klimatmål.


Stockholms nya el-zon invigd

Stockholms nya el-zon invigd

Stockholms innerstad har nu blivit en zon för automatisk elektrisk körning via en ny funktion från BMW. När man kör in i zonen med en laddhybrid från BMW kommer bilen automatiskt ställa om till helt elektrisk och utsläppsfri körning med hjälp av geofencing. Trafikborgarråd Daniel Helldén (mp) som premiärkörde zonen är positiv och menar att denna teknik kan innebära att Stockholm lättare når sina utsläppsmål.


Bonus Malus träde i kraft 2018-07-01, vad innebär det?

Bonus delen i Bonus Malus är stöd genom klimatbonus när man köper hybrd, gas eller elbil och beloppet är för närvarande mellan 10 000kr till 60 000kr och styrs av C02-utsläppets storlek.


Hur farliga är avgaserna från biogasbilar?

Hur farliga är avgaserna från biogasbilar?

Miljöorganisationen Transport & Environment har publicerat en rapport där de hävdar att partikelutsläppen från gasfordon kan vara hälsofarliga. De drar slutsatsen att satsningar på biogas därför bör avbrytas. Gröna Bilister håller inte alls med.


 

Fill out my online form

 

 

Fill out my online form

 

 

Fill out my online form

 

 

Fill out my online form

 

 

Fill out my online form