Volkswagen uppfyllde de europeiska koldioxidmålen för fordonsflottan 2021