Volkswagen Group stärker ställningen för laddbara bilar i Sverige