Fores har kartlagt hur bonus malus påverkat bilköpen